Pastaraisiais metais bendrovė GSK pirmoji farmacijos sektoriuje ėmėsi veiklos pokyčių, kurie tapo iššūkiu tradiciniam farmacijos kompanijų komercinės veiklos modeliui. Mūsų įgyvendintų patobulinimų tikslas – atliepti augančius visuomenės lūkesčius dėl skaidrios organizacijų ir asmenų veiklos. Tai apima ir farmacijos įmonių bei sveikatos priežiūros specialistų (SPS) arba sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) santykius, siekiant užtikrinti, kad šis bendradarbiavimas būtų sąžiningas ir skaidrus.

Mes visapusiškai remiame Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. EFPIA) Kodekso dėl informacijos apie farmacijos kompanijų perleistą vertę sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms atskleidimo įgyvendinimą.

2016 m. sausio 1 d. bendrovė GSK nutraukė mokėjimus SPS už pasisakymus apie receptinius vaistus arba vakcinas, įskaitant mokėjimus vaistus skiriantiems arba galintiems daryti įtaką jų išrašymui specialistams. Mes ir toliau bendradarbiaujame su SPS, vykdydami nekomercinę veiklą, pavyzdžiui, atlikdami klinikinius tyrimus ar remdami nepriklausomą medicinos darbuotojų švietimą. Minėti pokyčiai yra didesni, nei šiuo metu farmacijos pramonėje galiojantys kodeksai.

Pagal minėtą Kodeksą iki 2016 m. birželio 30 d. EFPIA narės farmacijos bendrovės visoje Europoje, įskaitant GSK, įsipareigojo atskleisti 2015 m. sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijoms perleistas vertes, susijusias su receptiniais vaistais, ir įvardyti konkrečius asmenis (apibendrintą informaciją pateikti tik išimtiniais atvejais).

Pavyzdžiui, duomenų atskleidimas apima su dalyvavimu medicinos kongresuose susijusių kelionės išlaidų ir registracijos mokesčių padengimą, SPS konsultacijų bei paskaitų ar pirmininkavimo susirinkimuose mokesčius bei labdaras ir paramas sveikatos priežiūros organizacijoms. SPS ir SPO perleidžiamos veiklos, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra, vertės bus atskleistos nurodžius bendrus skaičius. 2016 m. birželio mėn. atskleisti duomenys atspindi bendradarbiavimą 2015 m. iki GSK nutraukė mokėjimus už pasisakymus.

Tikime, kad atskleisti duomenys padės geriau suprasti, kaip farmacijos pramonė bendradarbiauja su medicinos darbuotojų bendruomene ir sveikatos priežiūros organizacijomis. Siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą ir supratimą, kaip ir kodėl dirba su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, bendrovė ėmėsi pokyčių užtikrinti darnų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą pacientų labui. Išsamesnė informacija apie GSK požiūrį į EFPIA kodekso įgyvendinimą, apie tai, kaip mes tobuliname sektoriaus darbo praktiką, bei apie partnerystės su SPS ir SPO svarbą pateikta toliau tekste apačioje, o išsamiau apžvelgta čia.

Su duomenų atskleidimo ataskaita Lietuvos rinkai galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie atskleidimo kodeksą.

SPS/SPO suvestinės ir joje naudojamų terminų paaiškinimai.